IGP 1 "C" ágazat


 „C” ágazat - Őrző-védő gyakorlatok
  
Általános rendelkezések
Alapvető szabály, hogy a KUTYA bármely őrző-védő gyakorlat alatt csak a védő kart foghatja meg. A SEGÉD bármely más testrészen való megfogása kizárást von maga után. Azokban az országokban, melyekben a botütés jogszabály által tiltott, ezt a gyakorlat részt e nélkül hajtják végre. A botütés kizárólag a kutya válla és marja környékén megengedett.
A kutyának minden terhelési szakaszban a terhelésre közömbösen kell viselkednie, és az egész őrző védő gyakorlat alatt teli, energikus és minden részben állandó fogást kell mutatnia.

A pálya kijelölése

Az IGP- ben előírt jelöléseknek jól láthatónak kell lenniük az SEGÉD, a TELJESÍTMÉNYBÍRÓ és a KUTYAVEZETŐ számára egyaránt. 
A pálya az alábbi jelöléseket kell, tartalmazza:
- a KUTYAVEZETŐ helye a ki híváskor;
- a SEGÉD kiindulási pontja a szökéshez, valamint a szökési távolság végének (kb. 20 lépés) megjelölése, melyen belül a KUTYÁNAK a szökést meg kell akadályozni (ld.: ábra);
- a KUTYA ki fektetési helye szökéshez (ld.: ábra);
- a szembe támadás kezdőpontja a KUTYAVEZETŐ részére.

Rejtekhelyek

Egy erre alkalmas helyen, annak hosszanti oldalain oldalanként 3-3 rejtekhelyet kell felállítani minden vizsga szinten (IGP 1-3). ld.: ábra
Minden vizsgaszinten mindegyik rejtekhelyet a pályára kell állítani.

Alapkövetelmények

Az egész őrző-védő munka értékelése során az ösztönös adottságokat, a magabiztosságot, a terhelhetőséget ugyanúgy értékelni kell, mint a fogáskészséget és a vezethetőséget. A KUTYA mindvégig mutassa a magabiztosságát és a SEGÉDDEL szembeni küzdeni akarását.

Az őrző-védő gyakorlatok értékelése

Az értékelés elsődleges szempontjai:
- Nem magabiztos, a támadásra történő reagálása, a fogás erőssége és telisége az eresztésig kifogásolható.
- Terhelésre negatív reakciót mutat.
- A SEGÉD irányába figyelmetlen, nem kellően domináns és feszes őrzés.  
Egy minősítés levonás kissé figyelmetlen őrzés és/vagy kisebb provokáció az őrzési szakaszban
Két minősítés levonás erősen figyelmetlen őrzés és/vagy erős provokáció az őrzési szakaszban
Három minősítés levonás a KUTYA nem őrzi a SEGÉDET, de a SEGÉD mellett marad
Hiányos a KUTYA az érkező KUTYAVEZETŐ felé elindul
Megszakítás a KUTYA nem állja a SEGÉD terhelését, elengedi a kart és ott hagyja a segédet, a kutya, azelőtt elhagyja a segéd-et, mielőtt a TELJESÍTMÉNYBÍRÓ utasítaná a kutya vezetőt a  mellé lépésre, vagy csak a KUTYAVEZETŐ vezény szavára marad a segédnél


Eresztés/megismételt vezényszavak – értékelés- és pontlevonás

Amennyiben a Kutya az első engedélyezett Vezényszóra nem ereszt, a TB utasítására további két VSZ adható ki az eresztésre.
Amennyiben a K még egyszer befog, egy további VSZ engedélyezett annak érdekében, hogy a kutya kontrol alá kerüljön.


IGP 1 (gyakorlatok és pontelosztások)

  • Jelentkezés
  • Fürkészés a segéd után      5
  • Állás és felugatás              15
  • Szökési kísérlet megakadályozása   20
  • Vissza támadás elhárítása őrzésből  30
  • Szembe támadás                                 30
  • Összpontszám   100
 
 

Jelentkezés
A KUTYAVEZETŐ alapállásban jelentkezik a TB- nál. Az IGP-1, IGP-EV és IGP-ZTP vizsga szinteken, pórázon vezetett, az IGP-2 és IGP-3 vizsga szinteken, szabadon követő K-val. Jelentkezésnek tekinthető, ha a KV a „fürkészés a segéd után” gyakorlathoz szükséges alapállásban a TB felé fordulva áll és kezét felemeli.

Fürkészés a segéd után 5p

A KV a TB engedélyére a gyakorlat megkezdéséhez a rejtekhely irányába fordulhat. IGP-1, 1 rejtekhely. A kutyavezető az őt pórázon követő kutyával a pálya középvonalában, a 6-ik rejtekhellyel egy vonalban alapállást vesz fel, majd lecsatolja a pórázt. Kezének felemelésével jelzi, hogy a gyakorlat megkezdésére felkészült. A TB utasítására a K-t közvetlenül a SD rejtekhelyéhez küldi.
A fürkészésre kiadott vezényszóval és a kutyavezető bal, vagy jobb kezének irányba mutatásával kezdődik el a gyakorlat.
Amint a kutya eléri a segéd rejtekhelyét, a kutyavezető nem ad további kar- és hangjeleket, hanem egy helyben megáll, amíg nem kap engedélyt a K mellé lépéshez.

Értékelés
Amennyiben a K alapállás közben nem nyugodt, vagy további kéz- és hangjel szükséges, a pálya képzeletbeli középvonalának elhagyása, a KV nem normál lépés tempóban halad, a rejtekhelyet tágan kerüli meg, ha a K önállóan és nem a KV utasítására tevékenykedik, ha a rejtekhelyet nem, vagy nem figyelmesen kerüli, ha a K nehezen vezethető és irányítható, súlyuknak megfelelően csökkentik a gyakorlat értékét.
Amennyiben a KV kutyáját fürkészés közben alapállásba rendeli, a gyakorlat 0 pontra értékelendő. Az őrző-védő munkát folytathatja, azonban ha a K ismét alapállást vesz fel, az ágazatot meg kell szakítani. Ha a K a SD-et nem találja, akkor a KV egy második kísérletet tehet közvetlenül a SD rejtekhelyéhez küldésére. Ha ez sikertelen, akkor az ágazatot meg kell szakítani.Állás és felugatás 15p (10 pont állásért, 5 pont felugatásért)
Vezényszó a fürkészésre és a teljesítménybíró utasítására a kihívásra.

A kutyának magabiztosan, aktívan, figyelmesen kell a segédet állnia és kitartóan ugatnia. Az ugatás időtartama kb. 20 másodperc. 
A gyakorlat a következőképpen ér véget: 
A kutyavezető a teljesítmény bíró utasítására a segédtől 5 lépés távolságra kijelölt pontra lép. A teljesítmény bíró utasítására magához hívja a kutyát és alapállást vesz fel, vagy alternatív módon a felugató kutyához lép, az „ültetés” vezény szavával alapállásba rendeli, pórázra veszi és pórázon vezetve a kijelölt helyen újra alapállást vesz fel. A K szabadon követésben is a kijelölt helyre vihető.

A segéd szökési kísérletének megakadályozása 20p.
Vezényszó a szökés megakadályozására és az eresztésre.

A TELJESÍTMÉNYBÍRÓ utasítására a kutyavezető felszólítja a SEGÉDET, hogy lépjen ki a rejtekhelyről. A SD normál jár módban a szökéshez kijelölt helyre áll. A kutyavezető a kutyát a megjelölt ki fektetési helyre vezeti. IGP-1

A KV a K-t szabadon követésben, vagy pórázon is fel vezetheti a kijelölt ki fektetési helyre, majd ott alapállásban megállnak.
Eközben a K-nak vezethetőséget, figyelmességet és koncentrációt kell mutatnia és végig a KV bal térdével egy vonalban kell haladnia.
Ezt követően a – pórázon vezetett kutya esetében a póráz levételét követően – a Kutya a fektetés vezény szavára gyorsan és pontosan felveszi a fekvő testhelyzetet és ebben a helyzetben nyugodt, biztos és figyelmes marad a segéd irányába.

A Kutya és a segéd közötti távolság 5 lépés. A kutyavezető visszamegy a rejtekhelyhez, miközben látnia kell a Kutyát, a segédet és a teljesítmény bírót.  Ezt követi a szökési kísérlet.A szökés

A TB utasítására a SD szökést kísérel meg. Ezzel egyidejűleg a KV egyszeri VSZ-ra a K-nak a SD szökési kísérletét habozás nélkül, nagy elszántsággal és energikus, valamint erőteljes fogással, hatékonyan kell megakadályoznia.

A SD meg állásától az eresztésig egy ún. átmeneti szakasz (kb. 1 mp) következik, melyet követően a K-nak eresztenie kell. Az eresztésre a KV az ehhez megfelelő időben (kb. 3 mp) önállóan kiadhat egy VSZ-t. Az ezt követő őrzési szakasz időtartama kb. 5 másodperc.

Értékelés

A határozott, gyors és energikus reagálás hiánya, erőtlen és nem kellően hatékony fogás, a SD
Szökésének nem hatékony megakadályozása, nyugtalan és nem teli fogás az eresztésig, a figyelmesség és a dominancia hiánya az őrzésben súlyuknak megfelelően a gyakorlat értékét csökkentik.

Amennyiben a fogásra nem történik VSZ kiadása, a gyakorlat egy minősítést veszít az értékéből. Ha a K szökéskor fekve marad, vagy azt 20 lépésen belül nem akadályozza meg, az ágazat bírálatát meg kell szakítani.

Vissza támadás elhárítása őrzésből (IGP1-3) 30p. 
Vezényszó az eresztéshez és az alapállás felvételéhez.

A nagyjából 5 mp-es őrzési szakasz után a TB utasítására a SD megtámadja a K-t. A K-nak a KV befolyása nélkül, energikus és erőteljes fogással kell elhárítani a támadást.
A SD a K-t bottal fenyegető ütő mozdulatokkal és pszichikai fenyegetéssel terheli. A terhelés közben különösen figyelni kell a K magabiztosságát, terhelhetőségét és a teli, állandó fogást.
Két botütésre kerül sor. A TB utasítására a segéd úgy fejezi be a terhelést, hogy a kutya háttal legyen a kutya vezetőnek.
A SD megállásától az eresztésig egy ún. átmeneti szakasz (kb. 1 mp) következik, melyet követően a Knak eresztenie kell. Az eresztésre a KV az ehhez megfelelő időben (kb. 3 mp) önállóan kiadhat egy VSZ-t. Az eresztés közben és után a SD nyugodtan állva marad. Az eresztés után a K figyelmesen, magabiztosan és nagy dominanciával őrzi a SD-et.

A gyakorlat befejezése IGP-1

A KV a TB utasítására normál tempóban legrövidebb úton a K-hoz megy, alapállásba rendeli, majd felteszi a pórázt. A kutyavezető dönthet úgy, hogy a kutyát szabadon követésben vezeti tovább. A segéd által használt botot nem veszi el.

Értékelés

A határozott, gyors és energikus reagálás hiánya, erőtlen és nem kellően hatékony fogás, a SD szökésének nem hatékony megakadályozása, nyugtalan és nem teli fogás az eresztésig, a figyelmesség és a dominancia hiánya az őrzésben súlyuknak megfelelően a gyakorlat értékét csökkentik.

Szembe támadás a kutyára 30p
Vezényszó az eresztésre, ültetésre és a be kíséréshez

IGP-1
A segéd állva marad, ahol az előző gyakorlat befejeződött. A kutyavezető kutyáját a „Visszatámadás elhárítása őrzésből” gyakorlat befejeztével pórázon, vagy szabadon követésben egy kb. 30 méterre lévő pontra viszi. A K eközben szabályosan láb mellett, a KV térd magasságával egy vonalban halad. A kijelölt pont elérésekor a KV megáll és megfordul. VSZ-val a K-ját leülteti, és amennyiben az pórázon van, lecsatolja róla. A nyugodt és a SD-et figyelő K-t a nyakörvénél fogva meg lehet tartani, azonban biztatni nem lehet.

A TB utasítására a SD erőteljes fenyegetéssel és elkergető szavak kíséretében frontálisan a K-ra támad. A TB további utasítására a KV kutyáját VSZ kiadásával a támadás elhárítására küldi.

A kutya habozás nélkül, nagy dominanciával és határozottsággal tör a segédre. A megragadás után segéd a kutyát a bottal történő fenyegető ütő mozdulatokkal és pszichikai fenyegetéssel terheli. Eközben figyelni kell a K magabiztosságát, terhelhetőségét, valamint a szoros és állandó fogást.

A TB utasítására a SD befejezi a terhelést. A KV saját magától nem hagyhatja el helyét. A TB utasítására a SD megáll oly módon, hogy a K a kutya vezetőnek háttal legyen.

A SD megállásától az eresztésig egy ún. Átmeneti szakasz (kb. 1 mp) következik, melyet követően a K-nak eresztenie kell. Az eresztésre a KV az ehhez megfelelő időben (kb. 3 mp) önállóan kiadhat egy VSZ-t. Az eresztés közben és után a SD nyugodtan állva marad. Az eresztés után a K szorosan a SD mellett marad, és figyelmesen, magabiztosan és nagy dominanciával őrzi.

A TB utasítására a KV normál tempóban, a legrövidebb úton a kutyájához megy, és azt alapállásba rendeli, majd elveszi a segéd botot. A KV a SD mellett új alapállást vesz fel.
Ezt követi a bekísérés a TB - hoz gyakorlat, kb. 20 lépés távolságban, mely pórázon vagy szabadon követésben történik. A be kíséréshez egy VSZ használata megengedett. A K a KV és a SD között halad.

A K a bekísérés közben legyen figyelmes a SD irányába, azonban nem akadályozhatja, nem ugrálhat, fel vagy nem foghatja meg.
A bekísérés végén a KV a kutyájával együtt alapállást vesz fel a TB-nál és jelenti neki, hogy az őrző-védő munkát befejezte. A KV a pórázon vezetett K-val a bíró által meghatározott értékelési helyre megy. A K-t az odavezetés során végig kontroll alatt kell tartani.

Értékelés

A határozott, gyors és energikus reagálás hiánya, erőtlen és nem kellően hatékony fogás, a SD szökésének nem hatékony megakadályozása, nyugtalan és nem teli fogás az eresztésig, a figyelmesség és a dominancia hiánya az őrzésben sulyuknak megfelelően a gyakorlat értékét csökkentik.

Így képzeld el ! Itt nem látod a jelentkezést amit itthon láthattál, de ez is teljesen szabályos mert a vizsga leírásban szerepel, mint megengedett formula ! 
"Jelentkezésnek tekinthető, ha a KV a „fürkészés a segéd után” gyakorlathoz szükséges alapállásban a TB felé fordulva áll és kezét felemeli. "

A pórázos felvezetés és később, több helyen megengedett pórázhasználat -segítség- a kevésbé gyakorlott kiképzőknek, a nem versenyre készülő kutya vezetőknek, kezdő kutyának. ....

Nagyon fontos része az őrző-védő ágazatnak a segéd munkája . Erről a vizsga szabályzatban egy külön fejezet szól ! 17-20-ik oldal !

Másik fontos értékelési szempont ÖMT ösztönös - magabiztosság - terhelhetőség 
Ezt vártuk el régen a rottweilerektől ! 

Amely kutya nagy munkakedvvel, tiszta ösztönös viselkedéssel, céltudatosan teljesíti a feladatokat. Magabiztos fellépésű, kifogástalan figyelmességet és kiemelkedően nagy terhelhetőséget mutat.

Nincsenek megjegyzések: